Uppförandekod

Uppförandekod

Alla medlemmar i FK360 är representanter både på och utanför discgolfbanan och förväntas bete sig på ett sätt som inte är skadligt för klubben eller klubbens anseende.
Om du bryter mot klubbens uppförandekod så leder detta minst till en tillsägelse. Om styrelsen anser överträdelsen vara av allvarlig karaktär så kan ditt medlemskap sägas upp omedelbart, utan tidigare varning. Vid upprepad förseelse så kommer detta leda till att ditt medlemskap sägs upp med omedelbar verkan. Styrelsen förbehåller sig rätten att neka förnyat medlemskap till spelare som uppvisat ett olämpligt beteende och där detta lett till uppsagt medlemskap.

FK360 vill bidra till att sporten skall ha en återväxt bland juniorer och damer och ser därför extra allvarligt på incidenter där olämpligt beteende uppvisas mot juniorer och damer.

Vad anser FK360 vara ett olämpligt beteende?

  • Nedsättande och hånfulla kommentarer
  • Rasism
  • Sexism
  • Hotfullt beteende

FK360s medlemmar skall vara ödmjuka inför att alla discgolfare har olika förutsättningar och mål. Ge inte råd till någon utan att först fråga om personen vill ha ditt råd. Vi hänvisar också till PDGAs ”disc golfer’s code”. 

Att bli medlem i FK360 innebär att du automatiskt godkänner klubbens uppförandekod.